Informuojame apie parengtą „Apie 6,4 ha teritorijos prie Lentvario ir Mačiuliškių gatvių, Panerių seniūnijoje detaliojo plano koregavimą, sklype Abromiškių g. 10, keičiant statinių statybos zoną, ribą, aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Abromiškių g. 10, Vilnius (Kad. Nr. 0101/0165:2665)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.ltwww.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: E. M. (duomenys nuasmeninti)

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: Projekto vadovas Aivaras Baronas  tel.: 862433621, el.p. a.baronas@gmail.com .

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: statybos zonos ir ribos ir inžinerinio aprūpinimo koregavimas

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 30  d  Nr. 30-1341 įsakymas „Dėl Apie 6,4 ha teritorijos prie Lentvario ir Mačiuliškių gatvių, Panerių seniūnijoje detaliojo plano tvirtinimo“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-09-03 iki 2021-09-16 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Nuotoliniu būdu darbo dienomis nuo 10.00h – 16.00h, pasiskambinus numeriu 862433621. Arba kreipiantis elektroniniu paštu a.baronas@gmail.com

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

2.+Aiskinamasis+rastas

8.+B1

9.+B2

10.+B3

11.+B4