Informuojame apie parengtą apie 8 ha teritorijos tarp Bajorų kelio ir Mokslininkų gatvės detaliojo plano koregavimą, sklype Bajorų kel. 8 keičiant statinių statybos zoną, ribą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Bajorų kel. 8, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0004:1141)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. [email protected] . Projekto vadovė G. Meidutė.

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: koreguoti žemės sklypo Bajorų kel. 8, Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0004:1141), statinių statybos zoną, statybos ribas, įvažiavimą / išvažiavimą

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d  Nr. 1-1426 sprendimas „Dėl teritorijos tarp Bajorų kelio ir Mokslininkų gatvės detaliojo plano tvirtinimo“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-09-01 iki 2021-09-14 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Bajoru_kel_8_DPK_aiskinamasis_rastas

Bajoru_kel_8_DPK_brezinys_nuasm