Informuojame apie parengtą Apie 9,1 ha teritorijos prie Kuršių g. (Burbiškėse) detaliojo plano, sklypo Nr. 80, Terasų g. 20 (kad. Nr. 0101/0070:325), užstatymo zonos ir ribų koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Terasų g. 20, Vilnius ( kadastro Nr. 0101/0070:325)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected],  www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: L. B. (duomenys nuasmeninti)

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Europos aikštė 1, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 604 73239, el. paštas [email protected]. Projekto vadovas – Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestatas – Nr. A 1595.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: techninio projekto rengimo metu koreguojama statybos zona ir riba.

Dokumento rengimo pagrindas: 2015-10-21 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-224 buvo patvirtintas „Teritorijos prie Kuršių gatvės detalusis planas“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-09-29 iki 2021-10-12 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiskinrastis+nuasm.

T20+B04