Informuojame apie parengtą detaliojo plano koregavimą sklypuose, esančiuose Vilniuje, Tarpkalnio g. 39 ir Tarpkalnio g. 41

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie Tarpkalnio g. 37 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Tarpkalnio g. 39 (kadastro Nr.0101/0071:597) ir Tarpkalnio g. 41 (kadastro Nr. 0101/0071:598) inicijavimo sutarties pagrindu. TPD Nr. K-VT-13-22-807

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypai Tarpkalnio g. 39 (kadastro Nr. 0101/0071:0597) ir Tarpkalnio g. 41 (kadastro Nr. 0101/0071:598)

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-08-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Tarpkalnio g. 37 detaliojo plano sprendinius sklypuose Tarpkalnio g. 39 (kadastro Nr. 0101/0071:0597) ir Tarpkalnio g. 41 (kadastro Nr. 0101/0071:598) inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. 30-2729/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, faks. 85 2112222, LT- 09601, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: +370 699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdų, pakeisti detaliuoju planu suformuoto sklypo Nr. 6 ribas ir plotus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. A30-781/20 „Dėl sklypo Tarpkalnio g. 41 (kadastro Nr. 0101/0071:504) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtinto formavimo pertvarkymo projekto sprendinius, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, statybos ribas, statybos zonas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2023-07-27 iki 2023-08-14 Naujininkų seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu +37069947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-22-807).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023-08-14 d. 12:00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/86173271008?pwd=Vy8yUnpMbGs2Y2FjUHBlK2ttaFBWUT09
Susirinkimo indentifikacinis kodas: 861 7327 1008
Slaptažodis: 000000.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda: 

DPK_Sprendiniu_aiskinamasis_rastas

Sprendiniu_brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ