Informuojame apie parengtą detaliojo plano koregavimą žemės sklype Gariūnų g. 57 (kadastro Nr. 0101/0076:630)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Aukštųjų Panerių pramoninio rajono „C“ zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas „B“ teritorijos sklype Nr. 13 (TPD Nr. K-VT-13-22-443)

Planavimo pagrindas: 2022-04-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1756/22 „Dėl leidimo inicijuoti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono „C“ zonos detaliojo plano sprendinių koregavimą „B“ teritorijos sklype Nr. 13 (Gariūnų g. 57, kadastro Nr. 0101/0076:630)“.

Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 1,6911 ha, Gariūnų g. 57 (kadastro Nr. 0101/0076:630).

Nagrinėjama teritorija: apie 8,7 ha teritorija prie Gariūnų g., atitinkanti kvartalo apibrėžimą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, faks. 852112222, LT-09601, Vilnius.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel.: 869947231, el. paštas: [email protected]

Planavimo uždaviniai: atlikti planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono „C“ zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054992) sprendinių koregavimą ,,B“ teritorijos sklype Nr. 13 (Gariūnų g. 57, kadastro Nr. 0101/0076:630): nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.       

Papildomi reglamentai: nenustatomi.         

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

SPAV reikalingumas: vadovaujantis 2023-02-03 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos raštu „Dėl Aukštųjų Panerių rajono „C“ zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo „B“ teritorijos sklype Nr. 13 (Gariūnų g. 57, kadastro Nr. 0101/0076:630) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento galutinio sprendimo“ Nr. A51-22128(3.3.16.1E-AD24), priimtas sprendimas – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.       

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Koncepcija: nerengiama.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-443.

Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2023-03-17 iki 2023-04-04 Panerių seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-22-443).

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023-04-04 d. 12:00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/81845017107?pwd=V1lBYm1MQzRobkozQXdvcFRURTFydz09

Susirinkimo indentifikacinis kodas: 818 4501 7107.

Slaptažodis: 000000.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

DPK_Sprendiniu_aiskinamasis_rastas

DPK_Sprendiniu_brezinys

SPAV_sprendimas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ