Informuojame apie parengtą detaliojo plano koregavimą žemės sklype Gelvadiškių g. 22, kadastro Nr. 0101/0007:5982

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 2 (Gelvadiškių g. 22, kadastro Nr. 0101/0007:5982) inicijavimo sutarties pagrindu TPD Nr. K-VT-13-22-219

Planavimo pagrindas: 2022-02-14 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-628/22 „Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 2 (Gelvadiškių g. 22, kadastro Nr. 0101/0007:5982) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planuojamos teritorijos adresas: Gelvadiškių g. 22, žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0007:5982), plotas 0,4023 ha. Nagrinėjama teritorija: gatvėmis apribotas kvartalas, į kurį įeina planuojama teritorija.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, tel.: 852112616, faks.: 852112222, www.vilnius.lt .

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com

Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-04-05 d. įsakymu Nr. 30-692 „Dėl sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00058767) sprendinius žemės sklype Nr. 2 (Gelvadiškių g. 22, kadastro Nr. 0101/0007:5982) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo padalinti žemės sklypą į du žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.

SPAV reikalingumas: neatliekamas.

Detaliojo plano koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-13-22-219.

Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami: nuo 2023-03-27 iki 2023-04-17 Antakalnio seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-22-219).

Viešas susirinkimas vyks: nuotoliniu būdu 2023-04-17 d. 12:00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/88523048750?pwd=cnlIVlFReTZpRGQyRUl0ZVY0S3lFUT09

Susirinkimo indentifikacinis kodas: 885 2304 8750.

Slaptažodis: 000000.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

Gelvadiskiu_22_Sprendiniu_aiskinamasis_rastas

Gelvadiskiu_22_Sprendiniu_brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ