Informuojame apie parengtą detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Vaidagų g. 70 (kadastro Nr. 0101/0162:1935), Vaidagų g. 72 (kadastro Nr. 0101/0162:1936) ir sklype (kad Nr. 0101/0162:1934)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: sklypų Vaidegių kaime (kadastro Nr. 0101/0162:107 ir Nr. 0101/0162:103) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1934), Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0162:1935) ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0162:1936) inicijavimo sutarties pagrindu. TPD Nr. K-VT-13-22-675

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,3207 ha teritorija, kurią sudaro sklypas Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1934) plotas 0.1305 ha, sklypas Nr. 2 (Vaidagų g. 70, kadastro Nr. 0101/0162:1935) plotas 0.1066 ha, sklypas Nr. 3 (Vaidagų g. 72, kadastro Nr. 0101/0162:1936) plotas 0,0836 ha

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-02-04 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-496/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Vaidegių kaime (kadastro Nr. 0101/0162:107 ir Nr. 0101/0162:103) detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1934), Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0162:1935) ir Nr. 3 (kadastro Nr.
0101/0162:1936) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel.: (85) 211 2000, el.p. [email protected]

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel.: 869947231, el. paštas: [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakeisti sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1934) naudojimo būdą iš susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, patikslinti žemės sklypų Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0162:1935) ir Nr.3 (kadastro Nr. 0101/0162:1936) naudojimo būdus į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti detaliuoju planu suformuotų sklypų Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 ribas padalinant sklypą Nr. 1 į du sklypus ir prijungiant prie anksčiau suformuotų sklypų Nr. 2 ir Nr. 3, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2023-06-27 iki 2023-07-14 Panerių seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-22-675).
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023-07-14 d. 12:00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/88559074283?pwd=cWpWdzR2UHNiTFZLbG5abTdnNm5XZz09
Susirinkimo indentifikacinis kodas: 885 5907 4283.

Slaptažodis: 000000.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2023-06-27 iki 2023-07-14 Panerių seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-22-675).
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023-07-14 d. 12:00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/88559074283?pwd=cWpWdzR2UHNiTFZLbG5abTdnNm5XZz09
Susirinkimo indentifikacinis kodas: 885 5907 4283.

Slaptažodis: 000000.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

Aiskinamasis_rastas_DPK

Detaliojo_plano_koregavimo_brezinys_DPK

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ