Informuojame apie parengtą Detaliojo plano “Sklypo Pašilaičių k. (skl. kadastro nr. 0101/0167:517) detalusis planas“ koregavimą žemės sklype nr.15 , adresu Skatulės g. 24, Vilniaus m., kad. nr. 0101/0167:704

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Detaliojo plano “Sklypo Pašilaičių k. (skl. kadastro nr. 0101/0167:517) detalusis planas“ koregavimas žemės sklype nr.15 , adresu Skatulės g. 24, Vilniaus m., kad. nr. 0101/0167:704.

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas nr.15 , adresu Skatulės g. 24, Vilniaus m., kad. nr. 0101/0167:704

Dokumento rengimo pagrindas: Projektavimo darbų sutartis tarp iniciatoriaus ir rengėjo

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB Architektūros ateljė, į.k. 226144020 , J.Galvydžio g. 3, LT-08236, Vilnius, el. p.: [email protected] , tel.: +37061806415

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Atlikti detaliojo plano “Sklypo Pašilaičių k. (skl. kadastro nr. 0101/0167:517) detalusis planas“ koregavimą keičiant statybos zoną ir statybos ribas žemės sklype nr.15 , adresu Skatulės g. 24, Vilniaus m., kad. nr. 0101/0167:704.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2023m. rugsėjo mėn 22 d. iki 2023m. spalio mėn 10 d.  Vilniaus m. sav. administracijos Justiniškių seniūnijos patalpose, adresu Rygos g. 15-4, Vilnius (pagrindinis brėžinys) ir Vilniaus m. savivaldybės elektroninėje svetainėje https://vilnius.lt/ (pagrindinis brėžinys ir aiškinamasis raštas).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Vieša ekspozicija vyks nuo 2023m. rugsėjo mėn 22 d. iki 2023m. spalio mėn 10 d. Vilniaus m. sav. administracijos Justiniškių seniūnijos patalpose, adresu Rygos g. 15-4, Vilnius (pagrindinis brėžinys).

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Teikti pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano galima organizatoriui ir/arba rengėjui iki 2023m. spalio mėn 10 d.

Nuoroda:

AR_Det P_Skatules 24

PAGRINDINIS BRĖŽNYS_Skatules 24

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą