Informuojame apie parengtą detaliojo plano statybos zonų, statybos ribų, apsaugos zonų, servitutų ir įvažiavimų į sklypus koregavimą sklypuose Duisburgo g. 1 ir Duisburgo g. 2, Vilnius

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Detaliojo plano statybos zonų, statybos ribų, apsaugos zonų, servitutų ir įvažiavimų į sklypus koregavimas sklypuose Duisburgo g. 1 ir Duisburgo g. 2, Vilnius.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Duisburgo g. 1 ir Duisburgo g. 2, Vilnius.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl sklypo prie Ukmergės gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintas sklypo prie Ukmergės gatvės (kadastro Nr. 0101/0170:223) detalusis planas (TPDR Nr. T00055438).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected], interneto svetainė.: www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, adresas Geležinio Vilko g. 18A, III aukštas, Vilnius, el. p.: [email protected] , Tel.:+37067185640.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti galiojančio detaliojo plano sprendinius pakeičiant žemės sklypų, Duisburgo g. 1 (kad. Nr. 0101/0170:1133) ir Duisburgo g. 2 (kad. Nr. 0101/0170:1134) statybos zonas, statybos ribas, apsaugos zonas, servitutus ir įvažiavimus į sklypus.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-06-26 iki 2023-07-11 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: viešoji ekspozicija vyks Pašilaičių seniūnijoje Žemynos g. 1-1, LT-06126, Vilnius; Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos per. 3, LT-09601, Vilnius.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiskinamasis rastas-Duisburgo g.-Ukmerges g

Duisburgo g.- Ukmerges g. sprendiniu planas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ