Informuojame apie parengtą detalųjį planą „Sklypų (kad. nr. 0101/0167:1154 ir nr. 0101/0167:1097) Plytinės k., Pilaitės sen., Vilniaus m., detaliojo plano sprendinių, sklypuose Nr. 1 Karaliaučiaus g. 42 (kad.nr. 0101/0167:2020), Nr. 2 Karaliaučiaus g. 29 (kad.nr. 0101/0167:2115), Nr. 3 Karaliaučiaus g. 31 (kad.nr. 0101/0167:1837) ir Nr. 4 Karaliaučiaus g. 33 (kad. nr. 0101/0167:1881) koregavimas“ ir galimybę susipažinti su šio detaliojo plano sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Karaliaučiaus g. 29 (kad.nr. 0101/0167:2115), Karaliaučiaus g. 31 (kad. nr. 0101/0167:1837) ir Karaliaučiaus g. 33 (kad. nr. 0101/0167:1881), Karaliaučiaus g. 42 (kad. nr. 0101/0167:2020);

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: „Sklypų (kad. nr. 0101/0167:1154 ir nr. 0101/0167:1097) Plytinės k., Pilaitės sen., Vilniaus m., detaliojo plano sprendinių, sklypuose Nr. 1 (kad.nr. 0101/0167:2020), Nr. 2(kad.nr. 0101/0167:2115), Nr. 3 (kad.nr. 0101/0167:1837) ir Nr. 4 (kad. nr. 0101/0167:1881) koregavimas“. Koreguojamo detalaus plano dokumento registravimo nr. T00069349.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1377 patvirtintas detalusis planas „Sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime, Pilaitės seniūnijoje, Vilniaus mieste, detalusis planas“;
Planavimo tikslas:
– požeminio užstatymo statybos ribų koregavimas;
– susisiekimo komunikacijų išdėstymo koregavimas;
-reikalingų servitutų formavimas.
Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos: supaprastinta tvarka, pagal TPĮ 28 straipsnio. 9 dalį;
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius. Tel.nr.: 852112000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt;
Detaliojo plano iniciatorius: juridinis asmuo;
Projekto rengėjas: UAB „Archicom“, Antakalnio g. 48A-205, 2 aukštas, ofisas K3, LT-10304, Vilnius. Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Donatas Černeckis, tel.nr.:862066000, el. paštas: doantas@archicom.lt;
Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks: nuo 2022-06-20 iki 2022-07-04 (imtinai) – 10 d.d.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima:
– Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas);
– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo procesai valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt;
– projekto rengėjo( UAB „Archicom“) patalpose adresu: Antakalnio g. 48A-205, 2 aukštas, ofisas K3, Vilnius;
– Pilaitės seniūnijos patalpose, seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Vydūno g. 20.

Informacija, iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus: Visuomenės atstovai savo siūlymus gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui, aukščiau nurodytais adresais;

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas_n

Pagrindinis+brėžinys_n