Informuojame apie parengtą detalųjį planą „Sklypų (kad. nr. 0101/0167:1154 ir nr. 0101/0167:1097) Plytinės k., Pilaitės sen., Vilniaus m., detaliojo plano sprendinių, sklypuose Nr. 1 Karaliaučiaus g. 42 (kad.nr. 0101/0167:2020), Nr. 2 Karaliaučiaus g. 29 (kad.nr. 0101/0167:2115), Nr. 3 Karaliaučiaus g. 31 (kad.nr. 0101/0167:1837) ir Nr. 4 Karaliaučiaus g. 33 (kad. nr. 0101/0167:1881) koregavimas“ ir galimybę susipažinti su šio detaliojo plano sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Karaliaučiaus g. 29 (kad.nr. 0101/0167:2115), Karaliaučiaus g. 31 (kad. nr. 0101/0167:1837) ir Karaliaučiaus g. 33 (kad. nr. 0101/0167:1881), Karaliaučiaus g. 42 (kad. nr. 0101/0167:2020);

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: „Sklypų (kad. nr. 0101/0167:1154 ir nr. 0101/0167:1097) Plytinės k., Pilaitės sen., Vilniaus m., detaliojo plano sprendinių, sklypuose Nr. 1 (kad.nr. 0101/0167:2020), Nr. 2(kad.nr. 0101/0167:2115), Nr. 3 (kad.nr. 0101/0167:1837) ir Nr. 4 (kad. nr. 0101/0167:1881) koregavimas“. Koreguojamo detalaus plano dokumento registravimo nr. T00069349.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1377 patvirtintas detalusis planas „Sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime, Pilaitės seniūnijoje, Vilniaus mieste, detalusis planas“;
Planavimo tikslas:
– požeminio užstatymo statybos ribų koregavimas;
– susisiekimo komunikacijų išdėstymo koregavimas;
-reikalingų servitutų formavimas.
Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos: Detaliojo plano koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo tvarka.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius. Tel.nr.: 852112000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt;
Detaliojo plano iniciatorius: juridinis asmuo;
Projekto rengėjas: UAB „Archicom“, Antakalnio g. 48A-205, 2 aukštas, ofisas K3, LT-10304, Vilnius. Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Donatas Černeckis, tel.nr.:862066000, el. paštas: doantas@archicom.lt;
Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks: nuo 2022-08-02 iki 2022-08-16 (imtinai) – 10 d.d.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima:
– Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas);
– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo procesai valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt;
– projekto rengėjo( UAB „Archicom“) patalpose adresu: Antakalnio g. 48A-205, 2 aukštas, ofisas K3, Vilnius, darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 val. Kontaktinis asmuo – Donatas Černeckis, tel.: 862066000;
– Pilaitės seniūnijos patalpose, seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Vydūno g. 20.

Informacija, iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu (arba el. paštu) visą susipažinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu skirtą laiką. Teikiant pasiūlymus privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta (argumentuotai atsakant), per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo su projektu laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas_n

Pagrindinis+brėžinys_n