Informuojame apie parengtą detalųjį planą „Sklypų (kad. nr. 0101/0167:1154 ir nr. 0101/0167:1097) Plytinės k., Pilaitės sen., Vilniaus m., detaliojo plano sprendinių, sklypuose Nr. 1 Karaliaučiaus g. 42 (kad.nr. 0101/0167:2020), Nr. 2 Karaliaučiaus g. 29 (kad.nr. 0101/0167:2115), Nr. 3 Karaliaučiaus g. 31 (kad.nr. 0101/0167:1837) ir Nr. 4 Karaliaučiaus g. 33 (kad. nr. 0101/0167:1881) koregavimas“ ir galimybę susipažinti su šio detaliojo plano sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Karaliaučiaus g. 29 (kad.nr. 0101/0167:2115), Karaliaučiaus g. 31 (kad. nr. 0101/0167:1837) ir Karaliaučiaus g. 33 (kad. nr. 0101/0167:1881), Karaliaučiaus g. 42 (kad. nr. 0101/0167:2020);

Planuojamos teritorijos aprašymas: Koreguojamų sklypų teritorija 1,95 ha, Pilaitėje. Dalis koreguojamų sklypų (Karaliaučiaus g. 29, 31, 33) ribojami Karaliaučiaus, Vištyčio ir J. Bretkūno gatvėmis. Prie koreguojamo sklypo Karaliaučiaus g. 42 priartėti galima Karaliaučiaus gatve.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1377 patvirtintas detalusis planas „Sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime, Pilaitės seniūnijoje, Vilniaus mieste, detalusis planas“;
Planavimo tikslas:
– požeminio užstatymo statybos ribų koregavimas;
– susisiekimo komunikacijų išdėstymo koregavimas;
– reikalingų servitutų formavimas;
Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos: supaprastinta tvarka, pagal TPĮ 28 straipsnio. 9 dalį;
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius. Tel.nr.: 852112000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt; www.vilnius.lt
Detaliojo plano iniciatorius: juridinis asmuo;
Projekto rengėjas: UAB „Archicom“, Antakalnio g. 48A-205, 2 aukštas, ofisas K3, LT-10304, Vilnius. Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Donatas Černeckis, tel.nr.:862066000, el. paštas: doantas@archicom.lt;
Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks: nuo 2022-05-05 iki 2022-05-18 (imtinai) – 10 d.d.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima:
– Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas);
– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo procesai valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt;
– projekto rengėjo( UAB „Archicom“) patalpose adresu: Antakalnio g. 48A-205, 2 aukštas, ofisas K3, Vilnius;

– Pilaitės seniūnijos skelbimų lentoje, seniūnijos patalpose, adresu Vydūno g. 20.

Informacija, iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus: Visuomenės atstovai savo siūlymus gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui, aukščiau nurodytais adresais;

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys