Informuojame apie parengtą Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano, sklypo Užubalių g. 5 (kad. Nr. 0101/0170:261), susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 0101/0170:261), esantis Užubalių g. 5, Vilniuje, plotas – 0,2777 ha.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius. tel. (85) 211 2000, el.paštas: savivaldybės@vilnius.ltwww.vilnius.lt .

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Meirista“,  Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com . Projekto vadovė G. Meidutė.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: keičiami susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai

Dokumento rengimo pagrindas: 2014-09-10 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. 1-1995.

Eismo jungties nuo Tarandės g. į žemės sklypą kad. Nr. 0101/0170:261, Vilniuje statybos projekto rengėjas: UAB „Globalus projektavimas“

Teritorijų planavimo dokumento  viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima:  nuo 2021-10-01 iki 2021-10-14 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt );

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti:  raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais  adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiskinamasis_rastas

Ivaziavimo_koregavimo_Uzubaliu_5_brezinys