Informuojame apie parengtą Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T5 kvartalo detalaus plano koregavimą, keičiant statinių statybos zoną ir ribą sklype Vidautiškių g. 57 (kad. Nr. 0101/0170:385) ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Vidautiškių g. 57, Vilnius (kad. Nr. 0101/0170:0385)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: A.M., O.M., Ž.M. (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: Projekto vadovas Rolandas Matulevičius, +37065939278, el. paštas: rolandas@a1303.lt

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: statybos zonos ir ribos koregavimas

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo buvo patvirtintas „Apie 8,7 ha Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T5 detalusis planas“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-10-04 iki 2021-10-15 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Pagrindinis+brėžinys+su+nuasm.+duomenimis

03,04+AR