Informuojame apie parengtą kitos paskirties žemės sklypų kad. nr. 0101/0083:1546-7,6835 ha. ir kad. nr. 0101/0083:1546 -6,4672 ha. adresu Salininkai, Naujininkų r., Vilniaus m.detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Dusinėnų g. 43 ir Dusinėnų g .45 keičiant statybos zoną, ribą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Dusinėnų g. 43, Vilnius ( kadastro nr.0101/0083:1706 ) ir Dusinėnų 45, Vilnius ( Kadastro nr. 0101/0083:1707 )

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt  , www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: K.K.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: Architektė M.Mikulionytė tel. +370 616 70564, el.p. m.mikulionyte@gmail.com detaliojo plano koregavimo projekto vadovas .L.Stankienė

Detaliojo plano koregavimo tikslai:  koreguojama statybos zona ir riba.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto administracijos direktoriaus 2008 spalio 31 d. sprendimas Nr. 30-2151 kitos paskirties žemės sklypų kad. nr. 0101/0083:1546- 7,6835 ha. ir kad. nr. 0101/0083:1546 -6,4672 ha. adresu Salininkai, Naujininkų r., Vilniaus patvirtintas detalusis planas

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-09-03 iki 2021-09-16 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

aiskinrastis+detalus

Pagrindinis+brėžinys