Informuojame apie parengtą Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0060:84) Vilnelės g. 18, keičiant statinių statybos zoną ir ribą, ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Markučių rajono detalusis planas (registro Nr. T00057292).
Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,0829 ha dydžio žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0060:84), esantis Vilnelės g. 18, Vilniaus m. sav.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000-03-15 sprendimu „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. 541 patvirtintas detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt,  www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Idea Urbana“, adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Techninio projekto rengimo metu koreguojama statybos zona ir riba.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022-08-12 iki 2022-08-26 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Rasų seniūnijoje, Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius; Rengėjo buveinėje Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8 5) 211 3331.
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

1

2

3

aiskinamasis_Zonos_korektūra