Informuojame apie parengtą Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detalaus plano koregavimą sklype Žuvininkų g. 23, Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0167:785), keičiant statinių statybos zoną, ribą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus ir galimybę susipažinti su sprendiniais

Planuojama teritorija: Žuvininkų g. 23, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0167:785)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti)

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com . Projekto vadovė G. Meidutė.

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: koreguoti žemės sklypo Žuvininkų g. 23, Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0167:785), statinių statybos zoną ir statybos ribas, nustatyti įvažiavimą / išvažiavimą.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 01 d  Nr. 528 sprendimas „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-09-01 iki 2021-09-14 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Zuvininku_23_DPK_aiskinamasis_rastas

Zuvininku_23_DPK_brezinys