Informuojame apie parengtą Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano koregavimą sklype Gumbinės g. 19 (sklypo Nr. 435, sklypo kad. Nr. 0101/0167:603) ir galimybę susipažinti su sprendiniais

Planuojama teritorija: Vilniaus m. sav. Gumbinės g. 19 (sklypo kad. Nr. 0101/0167:603)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: A. M. (duomenys nuasmeninti)

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Forma erdvėje“, į. k. 305257553, buveinės adresas: Santariškių g. 65-5, LT-08457, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., tel. Nr +370 604 24604, el. paštas info@formaerdveje.lt, Projekto  vadovas  – Jurgis Algirdas Baravykas, kvalifikacijos atestatas – Nr. A 829.

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sklypo Gumbinės g. 19 (sklypo Nr. 435, sklypo kad. Nr. 0101/0167:603) sprendinius inicijavimo pagrindu: patikslinti sklypo užstatymo zoną, nekeičiant kitų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 1 d sprendimas Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d sprendimas Nr. 1-316 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliuoju planu sklypuose nustatyto užstatymo tipo papildymo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-08-31 iki 2021-09-13 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Gumbines+19+DP-AR

Gumbines+DP+nuasm