Informuojame apie parengtą Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano servituto koregavimą sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr.T00055197) koregavimas žemės sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156).

Planuojama teritorija: sklypas Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156), Pilaitės seniūnija, Vilnius.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Archus“, juridinio asmens kodas 304080819, buveinės adresas Laisvės pr. 60-1107, Vilnius. Informaciją teikia architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el. p.: [email protected].

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: keičiama žemės sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156), suprojektuoto servituto ribos, vieta ir plotas.

 Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimas Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-09-19 iki 2022-09-30 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); taip pat AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500, el. p.: [email protected].

Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2022-09-19 iki 2022-09-23 (5 darbo dienas) AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500, el. p.: [email protected].

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Pilaites+65+DP++22-09-13-SERVITUTO+KOREGAVIMO+BRĖŽINYS

Pilaitės+pr+65+servituto+koregavimas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ