Informuojame apie parengtą sklypo Bališkių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0165:824)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Nr. K-VT-13-22-1026.

Planavimo pagrindas: 2022 m. lapkričio mėn. 08 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti sklypo Bališkių kaime detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0165:842) inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-4179/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, LT-09601, tel.: 852112616, faks.: 852112222.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: +370 699 47231, el.p. [email protected].

Planuojama teritorija: sklypas (kadastro Nr. 0101/0165:824) yra 0,1902 ha ploto.

Nagrinėjama teritorija: teritorija apribota A. Gudaičio, E Andriolio, S. Krasausko gatvėmis.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:824) naudojimo paskirties patikslinti naudojimo būdą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, padalinti sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

SPAV: nereikalingas.

Koncepcija: nerengiama.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-1026.

Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2023-06-20 iki 2023-07-04 Panerių seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu +37069947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-22-1026).

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023-07-04 d. 12:00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/86200766363?pwd=blo2bmY2THl4aDhBRlEzSlhLQXE0UT09

Susirinkimo indentifikacinis kodas: 862 0076 6363.

Slaptažodis: 000000.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

DPK_Aiskinamasis_rastas DPK_Sprendiniu_brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ