Informuojame apie parengtą Sklypo Basiukų vs. (kad. Nr. 0101/0159:548) detaliojo plano statybos zonos ir statybos ribų koregavimą sklype Nr. 1 (Liepkalnio g. 200F, kad. Nr. 0101/0159:1630)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Basiukų vs. (kad. Nr. 0101/0159:548) detalusis planas (TPD reg. Nr. T00060080).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Vilnius, Liepkalnio g. 200F (kad. Nr. 0101/0159:1630). Plotas – 16,423 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-05-12 sprendimu Nr. 1-1549 patvirtintas Sklypo Basiukų vs. (kad. Nr. 0101/0159:548) detalusis planas (TPD reg. Nr. T00060080).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37069817868, el. paštas [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti žemės sklypo Liepkalnio g. 200F statinių statybos zoną ir statybos ribą.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-09-07 (10 darbo dienų) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt , skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Rasų seniūnijoje, Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius, detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto suderinus tel.+37069817868.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

aiskinamasis rastas

detalus

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą