Informuojame apie parengtą sklypo buvusiame Pavilionių kaime (kadastro Nr. 0101/0100:300) šalia Ukmergės gatvės, detaliojo plano statybos zonos, statybos ribų, servitutų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimo projektą sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0100:1946) adresu Ukmergės g. 425 ir (kadastro Nr. 0101/0100:1947) ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kadastro Nr.0101/0100:1946, adresas Ukmergės g. 425, Vilnius ir žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0100:1947.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.:  www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Mototoja“, į. k. 110900052, Ukmergės g. 425, Vilnius.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Miesto vizija“, į. k. 303081028, Geranainių g. 7, Vilnius. Projekto vadovė Rasa Druskienė (kvalifikacijos atestatas Nr.A1053), tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: Statybos zonos, statybos ribų, servitutų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas.

 Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr.1-1128 „Dėl sklypo buvusiame Pavilionių kaime detaliojo plano tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-02-14 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį;  taip pat  AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p. rasa@miestovizija.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

03+AR+UZ+koregavimui+Ukmerges+425

07+Koregavimo+Brezinys++2022-01-11-UZ-su+GIS+der-nuasmenintas