Informuojame apie parengtą sklypo Drujos g. 2 detaliojo plano statybos zonos, ribos, linijos, servitutų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimą sklype Drujos g. 2 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Sklypas (Kad. Nr. 0101/0059:36) Drujos g. 2, Rasų sen. Vilniaus m.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „VILTEKTA“ į.k. 12203081, Goštauto g. 8, Vilnius, tel.: +370 5 2619758; el. p. viltekta@viltekta.lt

Detaliojo plano koregavimo tikslai: statybos zona, statybos riba, statybos linija, servitutai ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 9 d. sprendimas Nr.1-1928 „Dėl žemės sklypo Drujos g. 2 detaliojo plano tvirtinimo“; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. A30-2367 „Dėl sklypo Drujos g. 2 detaliojo plano sprendinių (statinių statybos zonos, ribos, linijos, servitutų ir įvažiavimo vietų) koregavimo tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-01-28 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 ir 9 dalis viešinimas; taip pat UAB „VILTEKTA“ patalpose Goštauto g. 8, Vilnius, darbo dienomis 9:00-17:00h, iš anksto susiderinus tel. nr. +370 652 52030, el.p. julius@viltekta.lt

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

AIškinamasis-raštas

SERVITUTAI

SKLYPO+DANGOS