Informuojame apie parengtą Sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimą

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimas (TPD Nr. K-VT-13-22-69)
Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypai Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7
Dokumento rengimo pagrindas: VšĮ ,, Geležinkelių logistikos parkas“ 2021-10-21 prašymas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-11-22 įsakymas Nr. A30-3792/21 „Dėl leidimo rengti sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt; kontaktiniai asmenys – Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus
Planavimo iniciatorius: VšĮ „Geležinkelių logistikos parkas“
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvovo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, projekto vadovas Nerijus Siciūnas tel. +37060204667, el. paštas:
nerijus.siciunas@vplanas.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Atlikti sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-117 ,,Dėl sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą statinių aukštį nuo žemės paviršiaus ir žemės sklypų naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų ir nustatyti papildomus sprendinius (teritorijos naudojimo tipą, automobilių stovėjimo būdą ir pan.) nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Nuo 2022-05-25 iki 2022-06-08 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-69), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.vilnius.lt, UAB „Vilniaus planas“ patalpose, adresu: Lvovo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, projekto vadovas Nerijus Siciūnas, Panerių Panerių seniūnijoje, adresu: Žalioji a. 3, LT-02232 Vilnius;
Nuoroda:

AR_VP21-252_Logistika_2022-05-03_Konkretizuoti+Sprendiniai_aiskinamasis_rastas

AR_VP21-252_Logistika_2022-05-03_Konkretizuoti+Sprendiniai_pagrindinis_brezinys