Informuojame apie parengtą sklypo Girių g. 22, Panerių seniūnijoje detaliojo plano užstatymo zonų, ribų ir įvažiavimų į sklypus koregavimą sklypuose Vaidagų g. 8 ir Vaidagų g. 10, Vilnius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Girių g. 22, Panerių sen., (kad. Nr. 0101/0162:108) detalusis planas (T00070002), patvirtintas 2014 m. sausio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-16
Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas esantis Vaidagų g. 8,Vilnius, kad. Nr. 0101/0162:1454, žemės sklypo plotas –  0,1152 ha. Žemės sklypas esantis Vaidagų g. 10, Vilnius, kad. Nr. 0101/0162:1505, žemės sklypo plotas – 0,1250 ha.
Dokumento rengimo pagrindas: Girių g. 22, Panerių sen., (kad. Nr. 0101/0162:108) detalusis planas (T00070002), patvirtintas 2014 m. sausio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-16.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, adresas Geležinio Vilko g. 18A, III aukštas, Vilnius, el. p.: info@regroup.lt , Tel.: +37052151005.
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti galiojančio detaliojo plano sprendinius pakeičiant žemės sklypų, Vaidagų g. 8 (kad. Nr. 0101/0162:1454)  ir Vaidagų g. 10 (kad. Nr. 0101/0162:1505) užstatymo zonas, ribas ir įvažiavimus į sklypus.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-03-20 iki 20203-04-03 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Panerių seniūnijoje adresu Žalioji a. 3, LT-02232 Vilnius

Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks: Panerių seniūnijoje adresu Žalioji a. 3, LT-02232 Vilnius
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.
Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas,+Vaidagų+g.+8_10,+Vilnius

Vaidagu+g.,+Vilnius+sprendiniu+planas-Planas+A2

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ