Informuojame apie parengtą Sklypo J. Kairiūkščio g. (kadastro Nr. 0101/0004:1352) detaliojo plano statybos linijos koregavimą žemės sklype Bajorų kel. 29 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Bajorų kel. 29, Vilnius ( kadastro Nr. 0101/0004:1352)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „North Europe real estate development fund“.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Eventus Pro“, įmonės kodas 300591759, Projekto vadovė Ieva Leinartaitė-Gerliakienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A1825), informacija teikiama tel. +370 655 43413, el. paštu: ieva.leinartaite@eventuspro.lt.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguojama žemės sklypo Bajorų kel. 29, Vilniuje, detaliajame plane pažymėta statybos linija sklypo naudojimo dalyje A2.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. 1-1368 ,,Dėl sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m balandžio 20 d. įsakymas Nr. A30-1299/21 „Dėl sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-01-05 iki 2022-01-26 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 ir 9 dalis viešinimas; taip pat UAB „Eventus Pro“, adresu Gvazdikų g. 4, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. Nr. +370 655 43413. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Ieva Leinartaitė- Gerliakienė, tel. +370 655 43413, el. p.: ieva.leinartaite@eventuspro.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Pagrindinis+brėžinys_koreguojami+sprendiniai

Aiškinamasis_raštas