Informuojame apie parengtą Sklypo J. Švažo gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype J. Švažo g. 13 (kadastro Nr. 0101/0165:918) inicijavimo sutarties pagrindu.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo J. Švažo gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype J. Švažo g. 13 (kadastro Nr. 0101/0165:918) inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas J.Švažo g. 13.

Dokumento rengimo pagrindas: Planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. A615-8/23, 2023-01-10 bei planavimo sąlygomis Nr. REG261492, 2023-01-27.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: ATP 1303, R. M., adresas korespondencijai – S.Stanevičiaus g. 80-14, Vilnius, tel. +370 659 39278, el. p. [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą sklype J. Švažo g. 13 (kadastro Nr.0101/0165:918) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su parengtu detaliuoju planu nuo 2023-08-16 iki 2023-08-31 galima adresu: S. Stanevičiaus g. 80-14, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdirs.lt (TPD Nr. K-VT-13-23-80) susisiekus su projekto rengėju darbo metu, susitarus telefonu +370 659 39278 ar el. p. [email protected], LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-23-80) arba Panerių seniūnijoje.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas detaliojo plano aptarimas vyks per ZOOM programą 2023m. rugpjūčio mėn. 31d.
1 dalis. Pradžia 17:00. (45 min laikas):
https://us05web.zoom.us/j/87643886764?pwd=NDUrbWdSRjZqdEl2cW9XMENGclhrUT09
Susirinkimo kodas:876 4388 6764
Slaptažodis: 91uKL8.
2 dalis. Pradžia 17:45 (45 min laikas):
https://us05web.zoom.us/j/89816798645?pwd=Njkra3RHeTZFVHc1R0hoYXFHbEg4UT09
Susirinkimo kodas: 898 1679 8645
Slaptažodis: F3JeQ0.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-VT-13-23-80) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Nuoroda: 

 DP korekturos AR AK TPD pagrindinis brėžinys 2023-07-27

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą