Informuojame apie parengtą sklypo (kad. Nr. 0101/0038:24) Sausio 13-osios g. 10, plotas – 5,1722 ha, Vilniaus m. sav. detaliojo plano koregavimą, sklype Nr. 1, keičiant statinių statybos zoną, ribą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Sklypas Sausio 13-osios g. 10, Vilniaus m. sav. (kad. Nr. 0101/0038:24).

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas paštas: savivaldybe@vilnius.ltwww.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB “Merkevičius ir partneriai”, buveinės adresas: Jurbarko g. 2 – 301, Kaunas, tel. +370 699 19914, el. paštas –jovita.paupliene@gmail.com, projekto vadovė – Jovita Pauplienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A1618

Detaliojo plano koregavimo tikslai: techninio projekto rengimo metu koreguojama statybos zona ir riba

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimas Nr. 1-1737 „Sklypo (kad. Nr. 0101/0038:24) Sausio 13-osios g. 10, plotas – 5,1722 ha Vilniaus m. sav. detalusis planas“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo: 2021-09-27 iki 2021-10-08 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); 

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

AIŠKINAMASIS+RAŠTAS

DPk_BRĖŽINYS