Informuojame apie parengtą Sklypo (Kad. Nr. 0101/0059:36) Drujos g. 2 Rasų sen. Vilniaus m., detaliojo plano statybos zonos, statybos ribos, statybos linijos, servitutų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 0101/0059:36, adresas Drujos g. 2, Vilnius.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB “S.U.B. projektai”, UAB “Vilniaus mieto projektai”.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas:  UAB „VILTEKTA“, juridinio asmens kodas 122030381, buveinės adresas A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. Nr.122030381, el.p. viltekta@viltekta.lt

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: koreguojama statybos zona, statybos riba, koreguojama statybos linija keičiant ją į statybos ribą, tikslinami servitutai: koreguojamas servituto 1s2 aprašo turinys, ribos ir plotas; koreguojami servituto 1s3 aprašo turinys, naikinamas servitutas s1, koreguojamos įvažiavimų vietos, numatomi papildomi įvažiavimai į sklypą iš Subačiaus ir Paplaujos gatvių.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 9 d. sprendimas Nr.1-1928, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. A30-2367.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-03-25 iki 2022-04-08 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 ir 9 dalis viešinimas; taip pat UAB „VILTEKTA“ patalpose Goštauto g. 8, Vilnius, darbo dienomis 9:00-17:00h, , iš anksto susiderinus tel. Nr. +370652 52030. Informaciją teikia Julius Šeibokas, el. p.: julius@viltekta.lt ; Rasų seniūnijoje Žemaitijos g. 9;

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

2022-03-24_SKLYPO DANGOS

2022-03-24_SERVITUTAI

AIškinamasis-rašta