Informuojame apie parengtą Sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1238) Džiaugsmo gatvėje detalaus plano sklypo NR. 3 (Džiaugsmo g. 56B, Vilnius) Statinių statybos zonos ir statybos ribos koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Džiaugsmo g. 56B, Vilnius;

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected]www.vilnius.lt;

Planavimo iniciatorius: S.B. (duomenys nuasmeninti)

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas : Projektuotojas J. Daveiko +37060073968, j.[email protected] (Projekto vadovas – Audronė Banionienė);

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: statybos zonos, statybos ribų koregavimas;

Dokumento rengimo pagrindas: Sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1238) Džiaugsmo gatvėje detaliuoju planu  patvirtintu 2010 m lapkričio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Įsakymas dėl Sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1238) Džiaugsmo gatvėje detaliojo plano patvirtinimo“;

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta;

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-09-17 iki 2021-09-30 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

SKLYPO+SUTVARKYMO+BREZINYS+SU+DPK+SPRENDINIAIS-1