Informuojame apie parengtą Sklypo Pylimėlių g. 30 detaliojo plano sklypų Nr. 1 ir Nr. 2, pertvarkytų sklypo Pylimėlių g. 30 planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinių keitimą sklypuose Pylimėlių g. 30, Pylimėlių g. 30A ir Pylimėlių g. 30B inicijavimo pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: T00058257

Planuojama teritorija, plotas: 0,2437 ha ploto teritorija, apimanti žemės sklypus Pylimėlių g. 30 (kadastro Nr. 0101/0026:57), Pylimėlių g. 30A (kadastro Nr. 0101/0026:50), Pylimėlių g. 30B (kadastro Nr. 0101/0026:51), Antakalnio sen., Vilniuje.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A30-1058/21 „Dėl leidimo keisti sklypo Pylimėlių g. 30  detaliojo plano sklypų Nr. 1 ir Nr. 2, pertvarkytų sklypo Pylimėlių g. 30 planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinius sklypuose Pylimėlių g. 30, Pylimėlių g. 30A ir Pylimėlių g. 30B inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2021 m. gegužės 14 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-43/21.

Planavimo uždaviniai: keisti sklypo Pylimo g. 30  detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 01A-66-V-987 „Dėl sklypo Pylimėlių g. 30 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypų Nr. 1 ir Nr. 2, pertvarkytų sklypo Pylimėlių g. 30 planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 30-2084 „Dėl sklypo Pylimėlių g. 30 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Pylimėlių g. 30, Pylimėlių g. 30A ir Pylimėlių g. 30B inicijavimo pagrindu: sujungti sklypus Pylimėlių g. 30 ir Pylimėlių g. 30B į vieną sklypą, pakeisti naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių gyvenamųjų pastatų  ir bendrabučių teritorijos bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Vadovaujantis Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendiniais (Reg. Nr. 1881) šie sklypai patenka į zoną „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos“.

Papildomi planavimo uždaviniai ir papildomi reglamentai: nereikalingi ir nenustatomi.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, , tel. (8 5) 2112000, faks. (8 5) 2112222, el. p. [email protected]

Planavimo iniciatorius: privatūs asmenys.

Projekto rengėjas: projekto vadovė Rūta Garuckienė tel. 8699 79322, el. paštas: [email protected]

Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

SPAV reikalingumas: nereikalingas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu nuo 2023 m. sausio 18 d. iki 2023 m. vasario 1 d. imtinai galima susipažinti: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-414), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, Antakalnio seniūnijoje. Informacija teikiama tel. 8 699 79322, el. p. [email protected]

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas: Vilniaus miesto  savivaldybės Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje, tpdris.lt (Nr. K-VT-13-21-414)  nuo 2023-01-18 iki 2023-02-01.

Viešas susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023 m. vasario 1 d.  17 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą :

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/78377217694?pwd=9Gdj4NMXZlgsM26l1pzaZqtYKHSXyx.1

Meeting ID: 783 7721 7694

Passcode: 1UwfVT

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-414) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ