Informuojame apie parengtą sklypo S. Konarskio g. 6C detaliojo plano koregavimą sklype S. Konarskio g. 6C (kadastro Nr. 0101/0055:16)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo S. Konarskio g. 6C detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype S. Konarskio g. 6C (kadastro Nr. 0101/0055:16) inicijavimo sutarties pagrindu TPD Nr. K-VT-13-22-978.

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas S. Konarskio g. 6c (kadastro Nr. 0101/0055:16), plotas – 0,0607 ha ir įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-10-24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti sklypo S. Konarskio g. 6C detaliojo plano sprendinius sklype S. Konarskio g. 6C (kadastro Nr. 0101/0055:16) inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-3963/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė G. M., tel.: 869947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakeisti detaliuoju planu nustatytas žemės sklypo ribas prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki raudonųjų linijų.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2023-07-10 iki 2023-07-27 Naujamiesčio seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-22-978).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas svarstymas – susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023-07-27 d. 12:00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/89457371623?pwd=eGYrMnB3ejYyVkx6V3Z5b3ZxUkdzQT09
Susirinkimo indentifikacinis kodas: 894 5737 1623.
Slaptažodis: 000000.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros
informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

DPK Sprendiniu aiskinamasis rastas

DPK Sprendiniu brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ