Informuojame apie parengtą Sklypo Tarandėje (kad. Nr. 0101/0171:13) detaliojo plano koregavimas, sklype Bendorių g. 37 (kad. Nr 0101/0171:1902) ir galimybę susipažinti su sprendiniais

Planuojama teritorija: Bendorių g. 37 (kad. Nr.: 0101/0171:1902 Vilniaus m. k.v.)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti)

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „MAK GROUP“, įm. k. 302735585

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: statinių statybos zonos ir statybos ribos koregavimas

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2008 m gegužės 12 d Nr.30-947  įsakymas „Dėl sklypo Tarandėje detaliojo plano tvirtinimo“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-08-31 iki 2021-09-13 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Rengėjo biuro patalpose, Bendorių g. 35, Vilnius, nuo 9:00 iki 17:00 iš anksto susitarus telefonu: 861397709

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

brėžinys

Aiškinamasis+raštas