Informuojame apie parengtą sklypo V. Žilėno g. 33 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimą

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: TPD Nr. K -VT-13-22-969.

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas adresu V. Žilėno g. 33.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 07 d. įsakymas Nr. 30-2924/22 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo V. Žilėno g. 33 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimą“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Krianta“, Kalvarijų g. 129-301, 3 aukštas, 08221 Vilnius, PV J. C., tel. 861738752, el. p. [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti sklypo V. Žilėno g. 33 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00056135), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1780V „Dėl sklypo V. Žilėno g. 33 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“,
sprendinių keitimą: pakeisti žemės sklypo plotą ir ribas prijungiant įsiterpusios valstybinės žemės plotus pagal pridedamą schemą bei nustatyti reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Pagal bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į SOD-1-1 funkcinę zoną bei Inžinerinės infrastruktūros koridorių zoną.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2023-09-25 iki 2023-10-10 Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės patalpose bei institucijos internetiniame puslapyje www.vilnius.lt, projekto rengėjo patalpose (Kalvarijų g. 129-301, 3 aukštas, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu +37061195423 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K -VT-13-22-969). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-10-03 iki 2023- 10-10 imtinai Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu iš anksto susitarus anksčiau nurodytu telefonu.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas susirinkimas vyks 2023-10-11 d. 12:00 val. projekto rengėjo patalpose bei papildomai transliuojamas gyvai internete per MS Teams platformą. Vaizdo transliavimo nuoroda: https://teams.live.com/meet/9437173400062?p=xlqprJErxIE6TxxY, susirinkimo kodas: 9dZsuL.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-13-22-969) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, t. y. 2023-10-11 d. 13 val. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

Pagrindiniai sprendiniai

Aiškinamas raštas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą