Informuojame apie parengtą sklypų (kad. Nr. 0101/0164:182, 0101/0164:124, 0101/0164:128, 0101/0164:95) Užukampio kaime detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimo, detaliojo plano sklypuose Zubiškių g. Nr. 105, 125, 152, 178, 179, 194, 195, 213, 224, 225 ir 276 projektą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: žemės sklypai: Zubiškių g., kadastro Nr.0101/0164:619, Zubiškių g. 103 (kad. Nr. 0101/0164:692), Zubiškių g. 105 (kad. Nr. 0101/0164:610), Zubiškių g. 173 (kad. Nr. 0101/0164:581), Zubiškių g. 1 (kad. Nr. 0101/0164:681), Zubiškių g. 84 (kad. Nr. 0101/0164:797), Zubiškių g. 86 (kadastro Nr. 0101/0164:796), Zubiškių g. 82 (kad. Nr. 0101/0164:773), Zubiškių g. 28 (kad. Nr. 0101/0164:575), Zubiškių g. 2 (kad. Nr. 0101/0164:682) ir Zubiškių g. 34 (kad. Nr. 0101/0164:574), Vilnius.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Baltic Energy Projects“

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Miesto vizija“, į. k. 303081028, Geranainių g. 7, Vilnius. Projekto vadovė Rasa Druskienė (kvalifikacijos atestatas Nr.A1053), tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt.

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: Detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas detaliojo plano sklypuose Nr. 105, 125, 152, 178, 179, 194, 195, 213, 224, 225 ir 276: detaliuoju planu numatytos sankryžos su Zubiškių gatve perkėlimas iš sklypų Nr. 152, 178 ir Nr. 195, 179 į sklypus Nr. 105, 125 ir Nr. 225, 213, akligatvių formavimas Sklypuose Nr. 152, 178 ir Nr. 195, 179, įvažiavimų vietų į sklypus Nr. 105, 125, 178, 179, 195, 225 koregavimas.

Dokumento rengimo pagrindas: 2009 m. kovo 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.30-404 „Dėl sklypų (kad. Nr. 0101/0164:182, 0101/0164:124, 0101/0164:128, 0101/0164:95) Užukampio kaime detaliojo plano tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-05-23 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), vieša ekspozocija – Panerių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Žalioji a. 3, Vilnius, taip pat  AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

AR+DP+koregavimui+Uzukampio++2022-05-12

DP+koregavimo+brezinys