Informuojame apie parengtą Sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:799 ir Nr. 0101/0063:775) Rokantiškių kaime detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimą sklype Jadvygos Juškytės g. 12 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:799 ir Nr. 0101/0063:775) Rokantiškių kaime detalusis planas (registro Nr. T00061190)

Planuojama teritorija: Jadvygos Juškytės g. 12, Vilnius ( kadastro Nr. 0101/0063:874)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Idea Urbana“, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: Koreguoti susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus –  keisti įvažiavimo į sklypą vietą.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-09-29 įsakymu „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:799 ir Nr. 0101/0063:775) Rokantiškių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. 30-1369 patvirtintas detalusis planas.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-08-08 iki 2022-08-22 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Naujosios seniūnijoje, Gerovės g. 1, LT-11201, Vilnius, Rengėjo buveinėje Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8 5) 211 3331.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

aiskinamasis

Brėžiniai