Informuojame apie parengtą Sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:799 ir Nr. 0101/0063:775) Rokantiškių kaime detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimą sklype Jadvygos Juškytės g. 12 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Jadvygos Juškytės g. 12, Vilnius ( kadastro Nr. 0101/0063:874 )

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Idea Urbana“, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: keičiama įvažiavimo vieta į žemės sklypą, esantį Jadvygos Juškytės g. 12.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-09-29 įsakymas „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:799 ir Nr. 0101/0063:775) Rokantiškių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. 30-1369 patvirtintas detalusis planas.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-12-29 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 ir 9 dalis viešinimas;

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

aiskinamasis

Sprendiniai