Informuojame apie parengtą sklypų (kadastro Nr. 0101/0164:44, Nr. 0101/0164:29, Nr. 0101/0164:23, Nr. 0101/0164:41) Dobrovolės kaime, Panerių seniūnijoje detaliojo plano koregavimą, keičiant statybos zoną ir ribą, koreguojant planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį Metelių g. 12 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų (kadastro Nr. 0101/0164:44, Nr. 0101/0164:29, Nr. 0101/0164:23, Nr. 0101/0164:41) Dobrovolės kaime, Panerių seniūnijoje detalusis planas (reg. Nr. T00054937)

Planuojama teritorija: Metelių g. 12, Vilnius ( kadastro Nr. 0101/0164:283)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt

Detaliojo plano koregavimo tikslai: vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 p., 318.3.6. p., koreguojama statinių statybos zona ir statybos riba, koreguojami planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai, jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikis.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-12 įsakymu „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0164:44, Nr. 0101/0164:29, Nr. 0101/0164:23, Nr. 0101/0164:41) Dobrovolės kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. 30-553 patvirtintas detalusis planas.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2023-07-31 iki 2023-08-11 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3, LT-02232 Vilnius, Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 333.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

aiskinamasis

Pagrindinis

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ