Informuojame apie parengtą Sklypų (kadastroNr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime, Pilaitės seniūnijoje detaliojo plano, sklypuose Karaliaučiaus g. 25 (kad. Nr. 0101/0167:2122) ir Karaliaučiaus g. 27 (kad. Nr. 0101/0167:1838) statybos ribos, servitutų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Karaliaučiaus g. 25 (kad. Nr. 0101/0167:2122) ir Karaliaučiaus g.  27 (kad. Nr. 0101/0167:1838)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas paštas: savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „ARCHICOM“, Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Donatas Černeckis, tel. 862066000, el.paštas: donatas@archicom.lt.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: požeminio užstatymo ribos koregavimas; susisiekimo komunikacijų išdėstymo  (įvažiavimų/išvažiavimų į/iš sklypus(-ų) vietos) koregavimas, susisiekimo ir inžinerinių tinklų komunikacijoms funkcionuoti reikalingų servitutų formavimas (sklandžiam dviejų sklypų (Karaliaučiaus g. 25 ir 27) savininkų bendram požeminės automobilių saugyklos, pėsčiųjų takų, žaidimų, sporto, poilsio aikštelių/erdvių ir inžinerinių tinklų eksploatavimui formuojami du atskiri servitutai (vienas sklype Karaliaučiaus g. 25, kitas sklype Karaliaučiaus g. 27)).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimas Nr. 1-1377 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-11-11 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis brėžinys