Informuojame apie parengtą Sklypų (kadastroNr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime, Pilaitės seniūnijoje detaliojo plano sklypuose Karaliaučiaus g. 25 (kad. Nr. 0101/0167:2122) ir Karaliaučiaus g. 27 (kad. Nr. 0101/0167:1838) statybos ribos, servitutų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Karaliaučiaus g. 25 (kad. Nr. 0101/0167:2122) ir Karaliaučiaus g.  27 (kad. Nr. 0101/0167:1838)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas paštas: savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

 Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „ARCHICOM“, Ateities g. 31B, C įėjimas, 5 aukštas, Vilnius. Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Donatas Černeckis, tel. 862066000, el.paštas: donatas@archicom.lt.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: požeminio užstatymo ribos koregavimas; susisiekimo komunikacijų išdėstymo  (įvažiavimų/išvažiavimų į/iš sklypus(-ų) vietos) koregavimas, susisiekimo ir inžinerinių tinklų komunikacijoms funkcionuoti reikalingų servitutų formavimas (sklandžiam dviejų sklypų (Karaliaučiaus g. 25 ir 27) savininkų bendram požeminės automobilių saugyklos ir inžinerinių tinklų eksploatavimui formuojami du atskiri servitutai (vienas sklype Karaliaučiaus g. 25, kitas sklype Karaliaučiaus g. 27)).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimas Nr. 1-1377 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-10-20 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

03_AR

04_20211006_DP_pagrindinisbrezinys