Informuojame apie parengtą sklypų Kaimynų g. 150 ir Kaimynų g. 152 detalųjį planą

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypų Kaimynų g. 150 (kadastro Nr. 0101/0165:2046) ir Kaimynų g. 152 (kadastro Nr. 0101/0165:2029) detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu TPD Nr. K-VT-13-22-803

Planavimo pagrindas: 2022-08-19 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl leidimo rengti žemės sklypų Kaimynų g. 150 (kadastro Nr. 0101/0165:2046) ir Kaimynų g. 152 (kadastro Nr. 0101/0165:2029) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. 30-2554/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 852112616, el. p. savivaldybe@vilnius.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com.

Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,146 ha, Kaimynų g. 150 (kadastro Nr. 0101/0165:2046) ir Kaimynų g. 152 (kadastro Nr. 0101/0165:2029).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant nustatytos žemės sklypų naudojimo paskirties ir būdo, apjungti žemės sklypus Kaimynų g. 150 (kadastro Nr. 0101/0165:2046) ir Kaimynų g. 152 (kadastro Nr. 0101/0165:2029) į vieną sklypą, nustatyti apjungto žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
SPAV: nereikalingas. Koncepcija: nerengiama. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-803.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2023-05-16 iki 2023-05-30 Panerių seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-22-803).

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023-05-30 d. 12:00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/85344064258?pwd=Z3JnRVpYeDc5QWlGanIwWXRBdWl1QT09
Susirinkimo indentifikacinis kodas: 853 4406 4258
Slaptažodis: 000000

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

DP_Sprendiniu_aiskinamasis_rastas

DP_Sprendiniu_brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ