Informuojame apie parengtą sklypų šalia Zigmantiškių gatvės, buvusiame Užukampio kaime detaliojo plano, sklypo Zigmantiškių g. 1 statybos zonos, ribų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų, automobilių stovėjimo vietų išdėstymo koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Zigmantiškių g. 1, Vilnius

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Kita kryptis“, Projekto vadovė Felita Kozlovaitė (kvalifikacijos atestatas Nr. A1436, tel. 861609876, el. paštas: felita.kozlovaite@gmail.com

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: detaliojo plano statybos zonos, statybos ribų, įvažiavimų pastatų vietos sklype ir automobilių parkavimo vietų koregavimas sklype kadastro Nr. 0101/0164:841

 Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. 1-1552 „Dėl sklypų šalia Zigmantiškių gatvės, buvusiame Užukampio kaime, detaliojo plano tvirtinimo“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-12-14 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 ir 9 dalis viešinimas; taip pat  UAB „Kita kryptis“, adresu Laisvės al. 11-3A, LT-44238 Kaunas, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. 861609876. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Felita Kozlovaitė, tel. 861609876, el. p.: felita.kozlovaite@gmail.com

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

brėž.+Zigmantiškių+1