Informuojame apie parengtą sklypų Vaidilutės g. 39, Vaidilutės g. 39A ir šalia esančios teritorijos detalųjį planą

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: sklypų Vaidilutės g. 39, Vaidilutės g. 39A ir šalia esančios teritorijos detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu

Planavimo pagrindas: 2022-07-07 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo rengti sklypų Vaidilutės g. 39, Vaidilutės g. 39A ir šalia esančios teritorijos detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-2846/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 852112000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt
Planavimo iniciatoriai: juridiniai asmenys.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com.
Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: sklypo Vaidilutės g. 39 (kadastro Nr. 0101/0011:361) plotas 0,1 ha, sklypo Vaidilutės g. 39A (kadastro Nr. 0101/0011:360) plotas 0,1 ha.
Bendras planuojamos teritorijos plotas apie 0,4 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, statybos ribas, statybos zonas ir
užstatymo tipą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
SPAV: nereikalingas.

Koncepcija: nerengiama.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-641.
Detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami: nuo 2022-11-21 iki 2022-12-15 Antakalnio seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt ,
projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-22-641).
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-12-15 d. 12:00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/82577617528?pwd=TnFodVlQOVhlWVhJbG1kTjBTRU5xUT09
Susirinkimo indentifikacinis kodas: 825 7761 7528
Slaptažodis: 000000
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir
teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Pridedama:
1) 2022-07-07 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2846/22.
2) Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti.
3) Planuojamos teritorijos riba.
4) Pagrindinis brėžinys. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentai.

Nuoroda:

Skelbimas_su_priedais_2022-11-16

Sprendiniu_aiskinamasis_rastas

Sprendinių_Brezinys_Vaidilutes_g

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ