Informuojame apie parengtą Teritorijos buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006-05-21 įsakymu „Dėl teritorijos buvusiame Pupojų kaime (Pupojų architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenyse pažymėtos indeksais T1, T2, T3, T4, T7, T10,T12, T13) detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. 1-1029 koregavimą, keičiant statybos zoną ir ribą Taurijos g. 18 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Taurijos g. 18, Vilnius ( kadastro Nr. 0101/0151:0569)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: L.D, R.D. (duomenys nuasmeninti)

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: techninio projekto rengimo metu koreguojama statybos zona ir riba.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006-05-21 įsakymu „Dėl teritorijos buvusiame Pupojų kaime (Pupojų architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenyse pažymėtos indeksais T1, T2, T3, T4, T7, T10,T12, T13) detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. 1-1029 patvirtintas detalusis planas.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-04-04 iki 2022-04-15 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 17, LT-10312, Vilnius; Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 333.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

aiskinamasis

Sprendiniai