Informuojame apie parengtą Teritorijos Gulbinuose, Vilniaus mieste, T-17 detaliojo plano statybos ribų ir statybos zonos, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo koregavimą žemės sklype Sietuvos g. 35A, Vilnius, kadastro Nr.0101/0101:2737 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Sietuvos g. 35A, Vilnius, kadastro Nr. 0101/0101:2737.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected], interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano rengėjas: architektė I. Deveikytė, M. Daukšos g. 30, Kaunas, el.p.: [email protected]  tel. 8-654-64286.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguojama žemės sklypo Sietuvos g. 35A, Vilniuje, detaliajame plane pažymėta statybos linija ir statybos zona, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, planuojamos teritorijos aprūpinimas inžineriniais tinklais būdas.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr.1-972 “Dėl teritorijos Gulbinuose, Vilniaus mieste, T-17 detaliojo plano tvirtinimo”.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-10-26 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 ir 9 dalis viešinimas; taip pat  (vieša ekspozicija) Verkių seniūnijoje, Kalvarijų g. 156, Vilnius ir plano rengėjo adresu M.Daukšos g. 30, Kaune.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas

Pagrindinis+brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ