Informuojame apie parengtą Teritorijos (Kadastro Nr. 0101/0151:336, Nr. 0101/0151:425, Nr. 0101/0151:7, Nr. 0101/0151:6) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano statybos ribų ir statybos zonos, įvažiavimo į sklypą koregavimą žemės sklype Lietaviškių g. 88C, Vilnius, kadastro Nr. 0101/0151:1263 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Lietaviškių g. 88C, Vilnius, kadastro Nr. 0101/0151:1263.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano rengėjas: architektė I. Deveikytė, M. Daukšos g. 30, Kaunas, el.p.: .:  archidiza.darbas@gmail.com tel. 8-654-64286.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguojama žemės sklypo Lietaviškių g. 88C, Vilniuje, detaliajame plane pažymėta statybos linija ir statybos zona, įvažiavimo į sklypą vieta.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 25 d. sprendimas Nr.30-1647 “Dėl Teritorijos (Kadastro Nr. 0101/0151:336, Nr. 0101/0151:425, Nr. 0101/0151:7, Nr. 0101/0151:6) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano tvirtinimo”.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-06-15 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), taip pat (vieša ekspozicija) Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 17, Vilnius ir plano rengėjo patalpose adresu M.Daukšos g. 30, Kaune.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas

Lietaviskiu+g.88