Informuojame apie parengtą Teritorijos (Kadastro Nr. 0101/0151:336, Nr. 0101/0151:425, Nr. 0101/0151:7, Nr. 0101/0151:6) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano statybos ribų ir statybos zonos, įvažiavimo į sklypą koregavimą žemės sklype Lietaviškių g. 88C, Vilnius, kadastro Nr. 0101/0151:1263 ir galimybę susipažinti su sprendiniais.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos (Kadastro Nr. 0101/0151:336, Nr. 0101/0151:425, Nr. 0101/0151:7, Nr. 0101/0151:6) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano statybos ribų ir statybos zonos, įvažiavimo į sklypą koregavimas žemės sklype Lietaviškių g. 88C, Vilnius, kadastro Nr. 0101/0151:1263.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Lietaviškių g. 88C, Vilnius, kadastro Nr. 0101/0151:1263.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 25 d. sprendimas Nr.30-1647 “Dėl Teritorijos (Kadastro Nr. 0101/0151:336, Nr. 0101/0151:425, Nr. 0101/0151:7, Nr. 0101/0151:6) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano tvirtinimo”

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Architektė I. D., M. Daukšos g. 30, Kaunas, el. p.: [email protected] tel. 8-654-64286.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguojama žemės sklypo Lietaviškių g. 88C, Vilniuje, detaliajame plane pažymėta statybos riba ir statybos zona, įvažiavimo į sklypą vieta.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-08-07 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), taip pat (vieša ekspozicija) Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 17, Vilnius, plano rengėjo adresu M. Daukšos g. 30, Kaune.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 17, Vilnius, plano rengėjo adresu M. Daukšos g. 30, Kaune.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiskinamasis rastas Pagrindinis brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą