Informuojame apie parengtą Teritorijos (Kadastro Nr. 0101/0151:336, Nr. 0101/0151:425, Nr. 0101/0151:7, Nr. 0101/0151:6) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano statybos ribų, zonos, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimą žemės sklype Lietaviškių g. 88C (Kadastro Nr. 0101/0151:1263) ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Lietaviškių g. 88C, Vilnius, kadastro Nr. 0101/0151:1263.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti).
Adresas korespondencijai – M. Daukšos g. 30, Kaunas, el.p.: archidiza.darbas@gmail.com,  tel. 8-654-64286.

Detaliojo plano rengėjas:  architektė I. Deveikytė, el.p.: .:  archidiza.darbas@gmail.com tel. 8-654-64286.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguojama žemės sklypo Lietaviškių g. 88C, Vilniuje, detaliajame plane pažymėta statybos linija ir statybos zona, įvažiavimo į sklypą vieta.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 25 d. sprendimas Nr.30-1647 “Dėl Teritorijos (Kadastro Nr. 0101/0151:336, Nr. 0101/0151:425, Nr. 0101/0151:7, Nr. 0101/0151:6) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano tvirtinimo”.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-02-07 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas; taip pat plano rengėjo adresu M.Daukšos g. 30, Kaune.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas

Pagrindinis+brezinys