Informuojame apie parengtą teritorijos prie Burbiškių g. 3 detaliojo plano sklypo Nr. 1 servitutų, statinių statybos ribų, statybos zonos ir gatvės raudonųjų linijų koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-2811-1920, kadastro Nr.0101/0070:81, adresas: Burbiškių g. 3, Vilnius.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius – Juridiniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas – UAB „Miesto vizija“, Vilnius. Projekto vadovė Rasa Druskienė (kvalifikacijos atestatas Nr.A1053, tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt.

Detaliojo plano koregavimo  tikslai –detaliojo plano sklypo Nr. 1 servitutų, gatvės raudonųjų linijų, statinių statybos ribų ir zonų koregavimas statybos projekto rengimo metu.

 Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. 1-750 „Dėl teritorijos prie Burbiškių g. 3 detaliojo plano tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-09-27 iki 2021-10-08 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

09+SP+UZ+planas-2021-07-30-A1+1_1000

Aiškinamasis+raštas_Burbiškių+g.+3+DP