Informuojame apie parengtą Teritorijos prie Dailidžių gatvės (kadastro Nr. 0101/0044:279), Rasų seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. T00070317) sprendinių koregavimą sklype Dailidžių g. 4B (kadastro Nr. 0101/0044:155)

 

Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas Dailidžių g. 4B (kadastro Nr. 0101/0044:155), Rasų seniūnijoje, Vilniuje.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,0689 ha

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, el. p. [email protected]. Kontaktinis asmuo – Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus l. e. skyriaus vedėjo pareigas B. Bučelis, tel. (8-5) 219 7913, 8 694 80 937, el. paštas [email protected]

Planavimo iniciatorius: UAB „Emalin“, į. k. 302685584, A. Jakšto g. 5, 01105 Vilnius, kontaktinis tel. 8 686 63 160.

Detaliojo plano koregavimo rengėja: projekto vadovė Asta Kazlaitė (atestato Nr. A 1459), tel. 8 610 37 509, el. paštas [email protected]

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-06-11 įsakymas Nr. A30-1173/19 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Dailidžių gatvės (kadastro Nr. 0101/0044:279) Rasų seniūnijoje detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Dailidžių g. 4B”. 2019-08-29 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-70/19.

Planavimo uždaviniai: inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1615 „Dėl teritorijos prie Dailidžių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 6700 (šešių tūkstančių septynių šimtų) kv. m teritorijos prie Dailidžių gatvės (kadastro Nr. 0101/0044:279) Rasų seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00070317) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant žemės sklypo Dailidžių g. 4B (kadastro Nr. 0101/0044:155) naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatant užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Detaliojo plano korektūra rengiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-326.

Viešumo procedūros: su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2022-03-22 iki 2022-04-04 (10 d.d.) imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-326), planavimo organizatoriaus, Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt, skiltyje – Teritorijų planavimo viešumas), Rasų seniūnijos skelbimų lentoje (Žemaitijos g. 9, Vilnius) ir iš anksto susiderinus pas planavimo iniciatorių (A. Jakšto g. 5, Vilnius) darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 val., tel. +370 610 37509. Informaciją teikia projekto vadovė Asta Kazlaitė, tel. +370 610 37509, el. paštas [email protected].

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais, o taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-326) iki 2022-04-04 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje, per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos. Atsakymas į pasiūlymą per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

1_priedas_Uzstatymo_vizija

2_priedas_Insoliacijos_skaiciavimas

3_1_Pagrindinis_brezinys_SPR

3_2_Esamo_aplinkinio_ir_preliminaraus_uzst_schema

4_piedas_Zeldiniu_bukles_vertinimas_dendrologine_analize

5_priedas_Triuksmo_vertinimo_ataskaita

Aiskinamasis_rastas_SPR_2022_02

3_priedas_Virtualios_panoramos